رانندگی با خیال راحت در جاده های خیس

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 23 اردیبهشت ماه 1394 تعداد بازدید: 5629

رانندگی با خیال راحت در جاده های خیس

سرعت خود را کم کنید. اگر رانندگان به  این نکته توجه کنند  ، حوادث به طور چشمگیری کاهش می یابد. برای رانندگی در  آب و هوای  بارانی به اندازه روزهای زمستانی به دقت و توجه نیاز نداریم ولی به طور کلی توجه ما به رانندگی باید بیش از روزهای معمول و خشک باشد . برای توقف در جاده های خیس از زمان گرفتن ترمز به زمان بیشتری نیاز داریم.

برای رانندگی با خیال راحت در جاده های خیس به نکات اساسی زیر توجه کنید  که عبارتند از:

اطمینان حاصل کنید که آج لاستیک های خودرو شما در شرایط مناسبی قرار دارد

در هر شرایطی و همیشه با دودست راانندگی کنید .

هیچ حرکت ناگهانی نکنید                                                                                                                                                          

فاصله ماشینتون را با ماشین جلویی رعایت کنید

فقط در یک خط مستقیم  ترمز بگیرید.

بلافاصله از لحظه شروع باران تا زمانی که جاده مرطوب است، سرعتتان را کم، یکنواخت و در حد کنترل نگه دارید. در پیچ ها از سرعتتان بکاهید و به هیچ عنوان به طور ناگهانی ترمز نکنید.

فاصله خود را از اتومبیل های دیگر به طور قابل توجهی افزایش دهید