انتخاب تاير پهن يا اسپرت مناسب

تاريخ تنظيم: چهارشنبه 30 تیر ماه 1395 تعداد بازدید: 40469
انتخاب تاير پهن يا اسپرت مناسب اگر قصد تعويض تاير فابريک و انداختن تاير پهن يا اسپرت در زير خودروي خود داريد مطالعه مطلب زير را به شما توصيه مي کنم. اگر به نوشته‌هاي روي تاير خودرو دقت کرده باشيد در کنار نام تجاري تاير، يک سري علايم و اعداد ديگر در کنار آن نوشته شده است که بد نيست با اين اعداد و علايم آشنايي پيدا کنيد. همچنین می خوانیم، تاير پهن به تايري گفته مي‌شود که فقط پهناي آن نسبت به تاير فابريک تفاوت دارد. در صورت استفاده از تاير پهن، با توجه به پهناي آن، توصيه مي‌شود از رينگ پهن مناسب استفاده شود. تاير اسپرت به تايري گفته مي‌شود که قطر رينگ آن بزرگتر از رينگ فابريک مي‌باشد. همچنين در زير با محاسبه ابعاد تاير اسپرت، محاسبه قطر بيروني تاير فابريک وتعيين فاق تاير اسپرت آشنايي پيدا مي کنيد.

اگر قصد تعويض تاير فابريک و انداختن تاير پهن يا اسپرت در زير خودروي خود داريد، اين متن با ارائه يک مثال، کمک خوبي به شما مي‌کند. اما پيش از پرداختن به اصل موضوع، ابتدا لازم است با موارد زير آشنا شويد:

- آشنايي با اندازه تاير

- تفاوت تاير پهن و اسپرت

آشنايي با اندازه تاير

اگر به نوشته‌هاي روي تاير خودرو دقت کرده باشيد در کنار نام تجاري تاير، يک سري علايم و اعداد ديگر در کنار آن نوشته شده است که بد نيست با اين اعداد و علايم آشنايي پيدا کنيد.

اين اعداد و علايم روي تاير‌هاي مختلف با هم فرق دارند، ولي تقريبا همگي تا حد زيادي يک معني و مفهوم را بيان مي‌کنند. مثلا روي تاير فابريک پژو 405 GLX عبارت زير حک شده است:

185/65R14

عدد اول يعني 185: پهناي تاير بر حسب ميلي‌متر است.

عدد دوم يعني 65: فاق تاير (ارتفاع تاير از لبه رينگ تا لبه بالايي آن) است که بر حسب درصدي از پهنا بيان مي‌شود.

حرف R: نشان دهنده راديال بودن تاير است.

عدد سوم يا همان 14: قطر رينگ بر حسب اينچ است.

تفاوت تاير پهن و اسپرت

تاير پهن: تاير پهن به تايري گفته مي‌شود که فقط پهناي آن نسبت به تاير فابريک تفاوت دارد. در صورت استفاده از تاير پهن، با توجه به پهناي آن، توصيه مي‌شود از رينگ پهن مناسب استفاده شود.

مثال: به عنوان مثال، براي پژو 405 GLX با تاير فابريک 185/65R14 تاير 205/65R14 يک تاير پهن به حساب مي‌آيد.

نکته‌هاي منفي

1. انتخاب تاير‌هاي با پهناي خيلي زياد ممکن است باعث برخورد آن‌ها به گلگير شود. اين مشکل به ويژه در مورد چرخ‌هاي جلو در هنگام دور زدن ممکن است رخ دهد.

2. افزايش سطح تماس تاير‌هاي پهن با سطح جاده و در نتيجه افزايش اصطکاک، باعث افزايش مصرف سوخت خودرو مي‌شود.

نکته‌هاي مثبت

1. با توجه به اينکه فاق تاير پهن نسبت به تاير فابريک تفاوت نمي‌کند، استفاده از اين تاير، باعث افزايش آسيب‌ديدگي جلوبندي خودرو نمي‌شود، بلکه در اغلب موارد با توجه به پهناي بيشتر باعث کاهش اين آسيب ديدگي مي‌شود.

2. از آنجا که تاير‌هاي پهن، سطح تماس بيشتري با جاده دارند، پايداري خودرو در هنگام رانندگي با اين تاير‌ها بيشتر است.

تاير اسپرت: تاير اسپرت به تايري گفته مي‌شود که قطر رينگ آن بزرگتر از رينگ فابريک مي‌باشد. در نتيجه، براي اينکه قطر بيروني تاير تغيير نکند، فاق آن بايد کوتاه‌تر باشد. در اغلب موارد، پهناي تاير‌هاي اسپرت نيز بيشتر از تاير فابريک مي‌باشد.

مثال: براي پژو 405 GLX با تاير فابريک 185/65R14 تاير 205/45R16 يک تاير اسپرت به حساب مي‌آيد.

نکته‌هاي منفي

1. در هنگام تعويض تاير فابريک و انتخاب تاير اسپرت، بايد رينگ‌هاي فابريک خودرو نيز تعويض شود.

2. استفاده از تاير اسپرت با فاق خيلي کوتاه، لرزش و تکان‌هاي ناشي از دست‌اندازها و چاله‌ها را به بدنه و سرنشينان منتقل کرده و آسيب‌ديدگي جلوبندي خودرو را افزايش مي‌دهد.

نکته‌هاي مثبت

1. با توجه به اينکه اغلب خودروسازان داخلي، خودرو‌ها را با رينگ‌هاي ساده به مشتري تحويل مي‌دهند، نصب رينگ‌هاي اسپرت، زيبايي خاصي به خودرو مي‌بخشد.

2. از آنجا که اغلب رينگ‌هاي اسپرت از آلياژ‌‌هاي سبکي ساخته مي‌شوند، استفاده از اين رينگ‌ها باعث کاهش نيروي مورد نياز براي حرکت خودرو و در نتيجه کاهش مصرف سوخت آن مي‌شوند.

محاسبه ابعاد تاير اسپرت

تاير اسپرت مورد نظر شما داراي سه معيار پهنا، فاق و قطر رينگ است. در هنگام انتخاب تاير اسپرت، اغلب افراد با داشتن پهنا و قطر رينگ، در انتخاب فاق مناسب دچار مشکل مي‌شوند. در اين بخش روش محاسباتي ساده‌اي براي به دست آوردن فاق مورد نظر ارائه شده است.

در مرحله اول، قطر بيروني تاير فابريک بايد محاسبه شود و در مرحله بعد با داشتن پهنا و قطر رينگ تاير اسپرت، فاق آن را به دست مي‌آوريم.

محاسبه قطر بيروني تاير فابريک

با توجه به شکل و اندازه نمونه داده شده در زير، براي انتخاب تايري غير از تاير فابريک ابتدا در سه مرحله زير، قطر بيروني تاير فابريک محاسبه مي‌شود.

185/65R14

الف. ارتفاع فاق: عدد اول ضربدر عدد دوم تقسيم بر 100

ب. قطر رينگ بر حسب ميلي‌متر: عدد سوم يعني قطر رينگ بر حسب اينچ ضربدر 25.4

ج. قطر بيروني تاير: مجموع 2 فاق و قطر رينگ

مثلا در مورد تاير فابريک پژو 405 GLX:

الف. ارتفاع فاق:

185x65/100=120.25mm

ب. قطر رينگ:

14x25.4=355.6mm

ج. قطر بيروني تاير:

(2x120.25)+355.6=596.1mm

تعيين فاق تاير اسپرت

حالا اگر بخواهيد تايري غير از تاير فابريک براي خودروي خود انتخاب کنيد، به مثال زير توجه کنيد.

مي‌خواهيم از رينگ 16 اينچي و پهناي تاير 205 استفاده کنيم. تنها موردي که بايد در مورد اندازه اين تاير به دست آوريم تا بتوانيم آن را از بازار تهيه کنيم، فاق آن مي‌باشد.

205/??R16

به منظور جلوگيري از برخورد احتمالي تاير جديد به گلگير خودرو، فاق تاير جديد به صورت زير محاسبه مي‌شود.

الف. قطر رينگ جديد:

16x25.4=406.4mm

ب. فاق جديد:

(591.6-406.4)x100/(205x2)?45

از اينجا مي‌توان نتيجه گرفت که تاير زير، مناسب‌ترين تاير با مشخصات مورد نظر مي‌باشد.

205/45R16

فروشگاه میلاد