CP661
مخصوص تابستان و برای عملکردهای بالامدل CP661 مناسب برای شرایطی است که عملکرد بالایی از خودرو انتظار می‌رود، و زمانیکه گرمای تابستان اوج گرفته است. یک بلوک مرکزی روی سطح تایر چرخش‌های راحت و هدایت باثبات خودرو را ممکن کرده است. یک شیار مرکزی و مستقیم هدایت و کنترل خودرو را تسهیل نموده است. اصطحکاک با زمین در هنگام ترمز گرفتن روی  جاده های لغزنده تضمین شده است، شیارهای جانبی به سبک ارگانیک درمدل CP661، و ۴ شیار پهن و مستقیم، زه‌کشی بهتر و عملکرد ضد-لغزش را ارتقا داده است.
●    رتبه سرعت T
●    UTQG 400 A B

گالری تصاویر
نظرات کاربران

در این بخش نظری ثبت نشده است
نظر خود را بنویسید...

نظرات کاربران