ZIEX ZE912
تایری برای تمام فصلی را تصور کنید که برای ارائه‌ی چسبندگی واقعی و افزایش اصطکاک طراحی شده است که نهایتا اطمینان راننده را در هر شرایط آب و هوایی ای موجب می شود. فالکن ZIEX ZE-912 تایری توسعه یاقته است  که دارای شیارهایی با عمق کامل در  اطراف آج همراه با شیارهای پیرامونی با حجم بالا و شیارهای عرضی متغیر با زاویه‌ی بالا است که روی هم رفته  رانندگی راحت را در تمام اقلیم‌ها به ارمغان می‌آورد. وقتی ZIEX ZE912 با شرایط مرطوب مواجه می‌شود، مقاومت هایدرو پلین افزایش می‌یابد و ثبات آج توسط تخلیه‌ی آب نیز افزایش پیدا می‌کند و بدین ترتیب چسبندگی بهینه‌ای را ارائه می‌کند. به علاوه الگوی ترکیبی غیر متقارن آن در هر فصلی عملکرد بهتری در مسیر خشک و اطمینان واقعی در تورینگ به وجود می‌آورد. نتیجه‌ی کار تایری است که صرف نظر از شرایط جاده به خوبی وظیفه خود را انجام می‌دهد.
•    طراحی الگوی ترکیبی نامتقارن موجب می شود تا الگوهای آج درونی و بیرونی بهینه شده و از چسبندگی لاستیک در تمام فصول اطمینان حاصل شود.
•    توالی شیار نامحدود این تایر و شیارهای تماما عمیق در میان کل بستر آج لبه‌هایی تیزی را ایجاد می‌کند که شدیدا اصطکاک را در تمام فصول افزایش می‌دهند.
•    نشانگرهای فرسودگی در گردش (RWI) ابن تایر از محصولات  فالکن ،علائم بصری‌ای را مهندسی کرده است و به راننده کمک می‌کند با انجام تعمیر و نگه‌داری مرتب ،عمر تایر و ارزش کلی آن را به حداکثر برساند.
•    چهار شیار پیرامونی با حجم بالا در این تایر برای ارائه‌ی افزایش مقاومت هایدروپلین و ثبات حداکثری در شرایط مرطوب طراحی شده است.
•    شیارهای عرضی متغیر با زاویه‌ی بالا در این تایر موجب می شود تا در شرایط آب و هوایی بی اعتدال این شیارها به طور موثری آب را از سطح تماس خالی می‌کنند.

گالری تصاویر
نظرات کاربران

در این بخش نظری ثبت نشده است
نظر خود را بنویسید...

نظرات کاربران